c11_mainbanner_Lenovo-CashBack-nl

Een professional zoals u, verdient een beter scherm.

HOE WERKT HET?
 

Lenovo CASHBACK ACTIE.

Besteed minder geld aan een beter scherm! Je krijgt nu maar liefst 100 euro cashback bij aankoop van één deelnemend promotieproduct en één garantie-uitbreiding. Tot maximaal 50 producten. Mis deze kans niet en upgrade je IT-setup vandaag nog.

cw11_lenovo_cashback_icon1

Koop een gekwalificeerde Lenovo product.

cw11_lenovo_cashback_icon2

Schrijf u online in voor de actie.

cw11_lenovo_cashback_icon3

Krijg uw korting op uw bankrekening gestort.

DIEN UW AANVRAAG IN

 

(1) Algemene voorwaarden, klik hier.

Verbeter uw business met een beter scherm!

Upgrade uw Lenovo-apparaten (promotieproduct) met een garantie-uitbreiding en ontvang een exclusieve cashback van €100 per geregristeerde bundel.

 

Promotieproducten:

 • ThinkBook 14 G6 + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot
 • ThinkBook 16 G6 + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot
 • ThinkBook 16p G4 + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot
 • ThinkPad E14 G5 + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot
 • ThinkPad E16 G1 + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot

 

Beperkte aanbieding, dus mis het niet.

GEKWALIFICEERDE LENOVO PRODUCTEN.

(1) Algemene voorwaarden - Lenovo "Get more screen" actie
(1) Algemene voorwaarden - Lenovo "Get more screen" actie

Met de exclusieve Lenovo “Get more screen” actie, in aanmerking komende deelnemers (“Deelnemer”) die zakelijke gebruikers zijn met een legale aanwezigheid en fysieke verblijfplaats in Nederland, om een korting te krijgen op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Professionele gebruikers zijn kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen zonder BTW-identificatienummer of waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW (met inbegrip van scholen, universiteiten, non-profitorganisaties en overheidsdiensten) of kleine ondernemingen, ondernemingen waarvan de verkoop is vrijgesteld van BTW, publiekrechtelijke rechtspersonen met BTW-identificatienummers en BTW-plichtige verkopen.

Een korting kan worden verkregen voor in aanmerking komende cashback producten die tijdens de promotieperiode (2 oktober 2023 tot 31 december 2023) zijn aangekocht. Meer informatie over de promotieperiode en de in aanmerking komende producten is te vinden op www.lenovo-promotions.com (“de Website”).

Koop één (1) deelnemende promotieproduct en één (1) garantie-uitbreiding om deel te nehmen en ontvang €100 cashback per geregristeerede bundel. Tot Maximaal 50 bundels.

In aanmerking komende Lenovo promotieproducten moeten worden gekocht van een erkende Lenovo reseller en/of op lenovo.com in het deelnemende land.

Promotieproducten:

 • ThinkBook 14 G6 (gekwalificeerde modelnummer: 21KJ000PMH / 21KJ000UMH / 21KJ0011MH / 21KJ0018MH / 21KG000WMH / 21KG0017MH / 21KG004TMH / 21KG0004MH / 21KJ0017MH) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkBook 16 G6 (gekwalificeerde modelnummer: 21KK001KMH / 21KK0018MH / 21KK000KMH / 21KH0014MH / 21KH0022MH / 21KH0010MH / 21KH000RMH / 21KK000MMH)+ 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkBook 16p G4 (gekwalificeerde modelnummer: 21J8001FMH / 21J8001BMH) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkPad E14 AMD G5 (gekwalificeerde modelnummer: 21JR002YMB / 21JR002XMB / 21JR001VMB) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkPad E14 G5 (gekwalificeerde modelnummer: 21JR002YMH / 21JR002XMH / 21JR001VMH / 21JK00B6MH / 21JK0007MH / 21JK00B7MH / 21JK0008MH / 21JK0058MH) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkPad E16 AMD G1 (gekwalificeerde modelnummer: 21JT0038MH / 21JT0039MH / 21JT0020MH) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)
 • ThinkPad E16 G1 (gekwalificeerde modelnummer: 21JN00AMMH / 21JN000DMH / 21JN00ALMH / 21JN000EMH / 21JN0001MH) + 3 jaar op locatie, upgrade vanaf 2 jaar depot (gekwalificeerde modelnummer: 5WS1M86331)

Om zijn aankoop te bewijzen, moet de deelnemer in het bezit zijn van een geldige factuur of kwitantie van de wederverkoper of van lenovo.com.

Wederverkopers en distributeurs komen niet in aanmerking voor dit aanbod, noch namens hun klanten of tussenpersonen. De wederverkopers en distributeurs van Lenovo-producten kunnen niet deelnemen aan dit aanbod.
Het aanbod is enkel beschikbaar voor professionele gebruikers.
Om aan de actie deel te nemen, moet de deelnemer de in aanmerking komende promotieproducten van Lenovo tijdens de actieperiode kopen, de aankoop registreren en het inschrijvingsformulier invullen op de promotiewebsite www.lenovo-promotions.com/nl/morescreen voor middernacht (CET) op 31 januari 2024. Aanvragen die ongeldig, onvolledig of niet binnen de hierboven vermelde termijnen zijn ingediend, worden afgewezen.
Op de factuur of een ander geldig btw-ontvangstbewijs moeten de in aanmerking komende promotieproducten van Lenovo en de aankoopdatum worden vermeld, de prijzen moeten worden geredigeerd.
Deelnemers mogen niet de originele factuur of kassabon versturen omdat ze niet worden geretourneerd. Een verzendingsbewijs of bestellingsoverzicht is is geen geldig aankoopbewijs.
Het registratieformulier moet volgens de instructies op de website worden ingevuld. De deelnemer ontvangt van Lenovo per email een bevestiging dat zijn aanvraag is ontvangen (“bevestigings-mail”) ter bevestiging van de ontvangst van het verzoek, met vermelding of het verzoek om korting al dan niet is gevalideerd.

Deelnemers die onvolledige aanvragen indienen, worden per email op de hoogte gebracht en moeten binnen zeven (7) dagen de vereiste informatie verstrekken. Indien de deelnemer daarna nog steeds niet aan de voorwaarden voldoet en de gevraagde gegevens niet verstrekt, wordt de aanvraag van de deelnemer afgewezen.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om binnen zeven (7) dagen na verzending van het verzoek contact op te nemen met onze agenten via onderstaand e-mailadres, indien deze geen ontvangstbevestiging ontvangt.
De betaling moet binnen zesenvijftig (56) kalenderdagen na ontvangst van de bevestigingsmail door TechProtect GmbH, Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen, Duitsland, gevestigd te Holzgerlingen, arrondissementsrechtbank Stuttgart HRB 245394 namens Lenovo worden verricht. Er mogen geen betalingen worden verricht aan verbonden ondernemingen of ondernemingen. Betalingen aan particulieren zijn niet mogelijk. Lenovo noch TechProtect GmbH is verantwoordelijk voor bank- of andere kosten die de geautoriseerde klant maakt in verband met betalingen. Betalingen kunnen alleen worden gedaan in €.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal Lenovo zich inspannen om het overeenkomstige bedrag binnen zesenvijftig (56) dagen na verzending van de bevestigingsmail aan de deelnemer per bankoverschrijving terug te betalen. Lenovo is niet verantwoordelijk voor aanvragen die buiten deze periode worden verwerkt.
Alle instructies maken deel uit van de algemene voorwaarden. Door het invullen van het registratieformulier bevestigen de deelnemers het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.
Korting wordt niet verleend aan deelnemers die: a) tijdens de actieperiode geen in aanmerking komend product hebben gekocht en/of b) het onlineaanvraagformulier niet hebben ingevuld en/of c) niet alle vereiste documenten voor deelname hebben ingediend; en/of d) hun aanvraag niet hebben ingediend tijdens de promotieperiode (2 oktober 2023 tot 31 december 2023), maar niet later dan om middernacht (CET) op 31 januari 2024; en/of e) de koopovereenkomst voor het product heeft herroepen; en/of f) op geen enkele wijze aan deze voorwaarden hebben voldaan.
Heeft u vragen over de status van uw aanvraag, stuur dan een e-mail naar register@lenovo-promotions.com.
Alle belastingen zijn inbegrepen in de korting. In het geval van een belastbare winst zijn de belastingschuld en de fiscale verplichting de verantwoordelijkheid van de begunstigde.
Voor professionele klanten: het bedrag van de korting is inclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW). U bent dus verplicht om de voorbelasting op uw eerste aankoop af te trekken met het bedrag aan BTW dat in het kortingsbedrag is inbegrepen.
In geval van een defect in een product of vervanging van een product tijdens de kortingsperiode, en tenzij het bedrag reeds is betaald, vervalt de oorspronkelijke aanvraag en moet de deelnemer een nieuwe aanvraag indienen die overeenkomt met zijn vervangingsaankoop. Indien het product na aanvaarding en betaling van het verzoek wordt geretourneerd, kan Lenovo, naar eigen goeddunken, het bedrag van eventuele toekomstige terugbetalingen in verband met deze bestelling aftrekken.

Deelname aan deze promotie is niet geldig voor Lenovo werknemers, agenten, distributeurs, wederverkopers, detailhandelaren, medewerkers van detailhandelaren, kleinhandelaren of iemand anders die met de promotie te maken heeft.
Aanvragen voor gekwalificeerde producten die ter wederverkoop of verhuur aan derden zijn aangekocht, voor aankopen die met een speciale aanbieding van Lenovo zijn gekocht, en voor aankopen van refurbished of gereviseerde Lenovo-computers, komen niet voor deze promotie in aanmerking.
Deze actie kan worden gecombineerd met aanbiedingen van Lenovo.

Lenovo behoudt zich het recht voor om klanten uit te sluiten van deelname aan deze aanbieding indien andere Lenovo promoties of speciale prijsafspraken zijn aangeboden.
Lenovo behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie over relevante transacties op te vragen en verzoeken die niet voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen, af te wijzen.
Lenovo behoudt zich het recht voor om onvolledige, gewijzigde of onleesbare aanvragen te diskwalificeren. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verloren, te late, beschadigde, naar een verkeerd adres gestuurde, vertraagde of onvoldoende gefrankeerde inzendingen. Het bewijs van verzending kan niet als bewijs worden aanvaard.
Lenovo is niet verantwoordelijk voor enige technische-, hardware-, software-, server-, website- of andere storingen of schaden van welke aard dan ook die de deelnemer eraan hinderen om deel te nemen aan de actie.
Lenovo behoudt zich het recht voor alle aanvragen te verifiëren, om na te gaan of aan de algemene voorwaarden van de promotie is voldaan en om aanvullende informatie op te vragen over alle aanvragen en bewijsstukken.

Alle voor deze promotie ingediende documenten worden eigendom van Lenovo en worden niet geretourneerd. Indiening van vals, onjuist, misleidend of frauduleus materiaal kan leiden tot diskwalificatie van deze actie en toekomstige promoties van Lenovo en kan leiden tot gerechtelijke stappen.

Lenovo behoudt zich het recht voor om informatie die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van de overheid te controleren, te herzien, op te slaan en/of openbaar te maken.
Door deel te nemen aan de actie wordt de deelnemer geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Lenovo dat beschikbaar is op www.lenovo.com.
Lenovo zal de gegevens van de deelnemer niet delen met andere organisaties zonder hun toestemming, met uitzondering van TechProtect GmbH Max-Eyth-Straße 35, 71088 Holzgerlingen Sitz der Gesellschaft: Holzgerlingen, Duitsland, die dit aanbod namens Lenovo ontwikkelt.

Het bedrag van de korting is niet overdraagbaar.
Lenovo kan dit aanbod nietig verklaren wanneer het wordt opgelegd, gereglementeerd, verboden of beperkt door de toepasselijke wetgeving.
Lenovo’s beslissingen met betrekking tot alle aspecten van het aanbod zijn definitief en bindend.
Lenovo behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.
Lenovo zal de algemene voorwaarden van deze actie gratis versturen aan iedereen die daarom verzoekt.
Op deze overeenkomst is het recht van toepassing van het land waar de deelnemer aan de promotie deelneemt.

Lenovo Promotor: Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, 70563 Stuttgart, Duitsland